Úvod
Sprievodné
akcie
  Program
Vitajte
  Fotogaléria

      Kultúra tohoto regiónu je preslávená Folklórnymi slávnosťami pod Poľanou v Detve. Na úvod niečo z histórie. Prvé novodobé slávnosti ľudového umenia sa konali 9.-10. júla v roku 1966. Pri kolíske prvých Folklórnych slávností pod Poľanou, predtým Podpolianskych folklórnych slávností, stál kolektív nadšených a obetavých ľudí, pracovníkov Domu kultúry Andreja Sládkoviča v Detve pod vedením Juraja Ďuricu. Program prvých Podpolianskych slávností sa niesol pod názvom Na podpolianskom salaši. Na príprave programu sa podieľal Štefan Nosáľ a Igor Kovačovič, účinkovali v ňom speváci a tanečníci z Detvy aj zo súborov z okolia.
      Každoročne v druhý júlový týždeň víta Detva viac ako tisíc účinkujúcich, ľudových muzikantov, tanečníkov a spevákov prevažne z regiónov stredného Slovenska a stáva sa miestom stretnutí tisícov návštevníkov zažívajúcich návraty k tradičnej kultúre prostredníctvom ľudových piesní, tancov, krojov, ľudových hudobných nástrojov a remesiel. Sviatky folklóru pod Poľanou bývajú každoročne spojené s programami a stretnutiami krajanských súborov a spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Veľkolepé scénické programy v prírodnom amfiteátri počas troch festivalových dní dopĺňajú komorné programy, výstavy a sprievodné podujatia bezprostredne vťahujúce návštevníkov do diania slávností. V rámci Folklórnych slávností pod Poľanou sa v areáli pri amfiteátri koná Jarmok tradičných remesiel.
  webdesign © 2002-2008 www.REMO.sk