Úvod
Sprievodné
akcie
  Program
Sprievodné akcie
  Fotogaléria
7. - 11. júla 2004
INSTRUMENTUM EXCELLENS
súťaž, výstava a tvorivá dielňa výrobcov ľudových hudobných nástrojov
signálne samoznejúce a vzduchozvučné nástroje
(časť TRÚBY A PASTIERSKE ROHY)
pripravil: Rudolf VeselovskýPiatok 9. júla, o 16,00 hod.
POZVÁNKA "HORE DETVOU"
pred Domom kultúry A. Sládkoviča a v areáli amfiteátra
otvorenie festivalu vyhrávaním na pastierskych rohoch, trúbach a heligónkach
pripravili: Peter Purdek st. a Peter Purdek ml.Sobota, nedeľa 10.- 11. júla
JARMOK TRADIČNÝCH ĽUDOVÝCH REMESIEL
Areál amfiteátra
živá galéria remesiel
pripravila: Alexandra KossárováSobota, 10. júla 2004 o 8.30 - 10.30 hod.
ŠKOLA PODPOLIANSKYCH TANCOV
výuka záujemcov o tance Podpoľania
pripravil a vedie: Pavel Holík
hudobný sprievod: ľudová hudba z OčovejSobota, 10. júla 2004 o 11.00 - 13.00 hod.
ŠKOLIČKA TANCA
Mestské kultúrne stredisko
škola tanca pre deti zameraná na výučbu tancov LIPTOVA
pripravili a vedú: Erika Bernáthová a Eva KarlíkováSobota, 10. júla 2004 o 10.30 - 12.00 hod.
ROZHOVORY O SIGNÁLNYCH NÁSTROJOCH
komorný program a rozhovory o ľudových hudobných nástrojoch a ich výrobcoch
pripravil: Karol Kočíksobota, 10. júla 2004 o 14.00 - 15.00 hod.
BOŽE, ČOS' RÁČIL SLOVENSKÉMU RODU
Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi
komorný program
pripravil: Vladimír Dianiška
účinkujú: Marcel Kurák, Terézia Figurová, Andrea Ľalíková, Mária Dianišková, František Valent, Peter Kamenský, Michal Paľko, Ľuboslav Vilhanček, Anna Hudecová, Anna Očenášová, dychová hudba DK A. Sládkoviča v DetveSobota, 10. júla 2004 o 14.00 - 16.00 hod.
PÓDIUM PRE VŠETKÝCH …
Areál amfiteátra
vystúpenia spevákov, muzikantov, tanečníkov z radov návštevníkov festivalu
pripravil: Roman Malatinec
slovom sprevádza: Lukáš LatinákSobota, 10. júla 2004 o 23.00 - 4.00 hod.
ZÁBAVY
Mestské kultúrne stredisko - Bartošovci z Čierneho Balogu
Areál amfiteátra - dychová hudba DK A. Sládkoviča v Detve
Nedeľa, 10. júla 2004 o 7.45 - 9.00 hod.
SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA
Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi, Detva


Výstavy
denne od 9.00 - 18.00 hod.

Dom kultúry A. Sládkoviča
SIGNÁLNE NÁSTROJE (samoznejúce a vzduchozvučné)
výstava ocenených ľudových hudobných nástrojov tvorivej súťaže výrobcov INSTRUMENTUM EXCELLENS FSP DETVA 2004
pripravili: Rudolf Veselovský, Vladimír ČervenýPodpolianske múzeum
ĽUDOVÉ HUDOBNÉ NÁSTROJE
výstava ocenených nástrojov z predchádzajúcich troch rokov tvorivej súťaže výrobcov - píšťaly, fujary, gajdy (základ budúcej trvalej expozície)
trvanie výstavy: 22. júna - 31. augusta 2004
výrobcovia nástrojov: Ladislav Libica Z Brezna, Milan Katreniak z Tisovca, Miroslav Štefánik z Lúk pod Makytou, Drahoš Daloš z Lehoty, Michal Fiľo, Dušan Šúr, Daniel Mudrák z Banskej Bystrice, Ladislav Koblíček, Tibor Koblíček z Turíčiek, Pavel Bielčik z Huty, Dušan Holík z Očovej, Vladimír Baláž z Bratislavy, Jozef Hanes z Detvy, Alexander Králik zo Zvolena, František Skurčák z Oravskej Polhory, Juraj Dufek z Bojníc
pripravili: Tatiana Figurová, Juraj Figura, Elena Mühlbergerová, Rudolf VeselovskýDom kultúry A. Sládkoviča
SARVAŠSKÉ VÝŠIVKY
výstava výšiviek národnej umelkyne Alžbety Pesztránszkej, Slovenky zo Sarvaša, Maďarsko
trvanie výstavy: 9. - 30. júla 2004
pripravili: Alžbeta Pesztránszka, Tibor Mótyán, Jarmila Gerbocová, Ružena Lužová, Tibor Klinec
gestor: Dom zahraničných Slovákov a Slovenská samospráva mesta SarvašMestská knižnica K. A. Medveckého Detva
VÝTVARNÉ NÁVRHY DETÍ A MLÁDEŽE NA POŠTOVÉ ZNÁMKY
10. ročník tvorivej súťaže
pripravili: Štefan Plško, Emília Ľalíková, Eva ChlebováZákladná umelecká škola Svetozára Stračinu, Detva
ĽUDOVÉ A UMELECKÉ REMESLÁ
tvorivá dielňa a výstava prác detí výtvarného odboru ZUŠ Svetozára Stračinu v Detve
Sobota, nedeľa, 10. - 11. júla 2004 od 8.30 - 16.30 hod.
pripravili: Agáta Hlinicová, Martina HruskóPartizánska ul., Detvianske ľudové umenie, Detva
Z KLENOTNICE VERONIKY GOLIANOVEJ
pamätná izba ľudovej umelkyne - trvalá expozíciana Kalvárii pri cintoríne, Detva
DETVIANSKE DREVENÉ VYREZÁVANÉ KRÍŽE
trvalá expozícia obnovených krížov a diel venovaných súčasnými majstrami drevorezby


  webdesign © 2002-2008 www.REMO.sk