Úvod
Sprievodné
akcie
  Program
Program
  Fotogaléria
PIATOK    9.7.  2004
20.00

VITAJTE V DETVE
uvítací program festivalu
pripravila: Emília Sekerešová
účinkujú: detské folklórne súbory Ratolesť a Slniečko z Detvy, folklórne súbory Detva a Podpoľanec z Detvy, Marína zo Zvolena, ženská spevácka skupina FS Detva z Detvy, folklórne skupiny Očovan z Očovej, Hrochoťan z Hrochote, ľudová hudba Dulovec z Detvy, Anna Klimová, Peter Babic, Pavol Gažo, Roman Malatinec a Ján Murín
slovom sprevádza: Radoslav Kuric

21.30

LIPTÁCI - "OBRÁZKY Z LIPTOVA"
profilový program regiónu
pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palásthyová
účinkujú: folklórne skupiny Sliačanka z Liptovských Sliačov, Veselosť z Komjatnej, Likava z Likavky, Lúčan z Lúčok, Kriváň z Východnej, Štrbän a Horec zo Štrby, Tepličan z Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Važec z Važca, ľudová hudba Borovianka, Vladimír Grieš z Vlách
slovom sprevádza: Mária Palúchová


SOBOTA    10.7.  2004
16.00

MALÍ PODPOĽANCI
program detských folklórnych kolektívov z Podpoľania
pripravila: Emília Sekerešová
účinkujú: detské folklórne súbory Ratolesť a Slniečko z Detvy, Obláčik a Rómka z Detvy, Lastovičky a Zornička zo Zvolena, Hviezdička z Hriňovej, Poľana z Očovej, bývalí členovia detského folklórneho súboru Ratolesť, víťazi 35. ročníka Spievaniek pod Poľanou v Detve a deti z V. materskej školy v Detve
slovom sprevádzajú: Eduard Stanovský a Mária Ostrihoňová

17.00

POZDRAV EURÓPE
program súborov zo susedných krajín
pripravili: Adriana Domanská, Mária Katarína Hrkľová, Martin Urban
účinkujú: FS Limbora, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA, FS Spiš, Nová Belá, POĽSKO, FS Čaba, Békešská Čaba, MAĎARSKO, FS Li Tchena, Huy, BELGICKO, FS Ipeľ a ĽH Svrčkovci, Šalgotarián, MAĎARSKO, Spevácka skupina Veňarec, MAĎARSKO, FS Podpoľanec, Detva, SLOVENSKO
slovom sprevádza: Adriana Domanská

20.00

HELIGÓNKARI
hudobný program o heligónke a hráčoch na tomto nástroji
pripravil: Roman Malatinec
účinkujú: Anton Bendík z Hrušova, Miloš Bobáň z Terchovej, Milan Gábor z Budinej, Štefan Ganobčík z Oravského Veselého, Ján Miho z Terchovej, Matúš Mitter z Korytárok, Ján Malatinec ml. z Korytárok, Jaroslav Jackuliak z Vígľaša, Peter Purdek z Detvy
slovom sprevádza: Lukáš Latinák

20.30

PROFILY TANCA
program z cyklu zameraného na slovenské ludové tance a ich podoby
pripravil: Vladimír Urban
účinkujú: folklórne súbory Borievka, Hornád, Železiar z Košíc, Devín z Bratislavy, Družba - seniori z Trenčína, Stavbár zo Žiliny, Váh z Liptovského Mikuláša, folklórna skupina z Očovej, skupina učiteľov tanca Dragúni z Bratislavy
slovom sprevádza: Miroslava Smolnická

22.00

JUBILANTI
program jubilujúcich súborov STAVBÁR zo Žiliny a VÁH z Liptovského Mikuláša
pripravili: Miroslava Palanová, Mária Palásthyová, Mariana Voľanská


NEDEĽA    11.7.  2004
10.30

VRCHÁRI
muzikanti a speváci zo Stožku
pripravil: Peter Konôpka
účinkujú: Peter Konôpka st. a ml., Ján Klimo, Jaroslav Melicherčík, Ľubomír Konôpka, Július Felbaba, Slavomír Melicherčík, Stanislav Helienek, Michal Budinský, Jana Melicherčíková, Veronika Spodniaková, Lucia Klimová, Jozef Výbošťok, Martin Výbošťok, Mikuláš Ľupták, Štefan Hukel, Jozef Černecký, Štefan Psotka

11.00

PÚŤ ČASOM
program Slovákov žijúcich v zahraničí
pripravili: Mária Katarína Hrkľová, Jaroslav Ševčík, Martin Urban
účinkujú: FS Limbora, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA, FS Čaba, Békešská Čaba, MAĎARSKO, FS Dúha, Malý Kereš, MAĎARSKO, FS Spiš, Nová Belá, POĽSKO, FS Pivnica, Pivnica, SRBSKO, ČIERNA HORA, FS Nadeje, Paríž, FRANCÚZSKO, FS Ľ. Štúra, Ilok, CHORVÁTSKO, FS Cerovina, Čerpotok, RUMUNSKO, FS Turianska dolina, Turie Remety, UKRAJINA, FS Li Tchena, Huy, BELGICKO, FS Kolečko, Zűrich, ŠVAJČIARSKO, FS Ľ. Štúra, Melbourn, AUSTRÁLIA
slovom sprevádza: Adriana Domanská

14.00

HUDBA V SRDCI EURÓPY
ľudová hudba v programe cezhraničnej spolupráce
pripravili: Marián Veselovský, Ferdinand Egyed, Jaroslav Hazlinger
účinkujú: ľudová hudba Svrčkovci zo Šalgotariánu, spevácka skupina Rozmarín z Veňarca, MAĎARSKO, ľudová hudba Detvanček z Detvy, SLOVENSKO
slovom sprevádza: Mária Palúchová

14.45

ČAS DOZRIEVANIA
slávnostný galakoncert detvianskych folklórnych slávností v rámci cyklu záverečných programov Premeny prameňov
pripravil: Igor Kovačovič
účinkujú: detské folklórne súbory Ratolesť z Detvy, Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Goluska z Oravskej Polhory, folklórne skupiny z Hrochote, Očovej, spevácka skupina FS Detva, folklórne súbory Podpoľanec a Detva z Detvy, Váh z Liptovského Mikuláša, Stavbár zo Žiliny, Poľana zo Zvolena, Partizán Biotika zo Slovenskej Ľupče
slovom sprevádza: Jozef Šimonovič

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ


informácie
Mestský úrad, ul. Tajovského 7, 962 12 Detva
Ján Klimo, riaditeľ festivalu, 045/5455 202, pred@msudt.sk
PhDr. Anna Ostrihoňová, programy, 045/5410 477, region@msudt.sk
Mgr. Pavol Ľalík, organizácia, 045/54 56 285, oskasv@msudt.sk

Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1 962 12 Detva
starostlivosť o účinkujúcich, 045/54 55 581, 54 55 502, dkas@orangemail.sk
  webdesign © 2002-2008 www.REMO.sk